Umnyhadala Dekoloniale

kunye nomboniso Dekoloniale Berlin Residency & Dekoloniale city walk

Umnyhadala Dekoloniale uyinxalenye yenkqubo yeDekoloniale In[ungenelelo (in[ter]ventions) kwaye idibanisa kwaye ibonakalisa imixholo ehambelana neprojekthi Dekoloniale ngokubanzi kwiminikelo yobugcisa kunye ne-discoursive.

Ngexesha lefomathi yomnyhadala weentsuku ezininzi, kwelinye icala, imisebenzi yobugcisa kunye neyenziwayo yendawo yokuhlala amagcisa onyaka (“Dekoloniale Berlin Residency”) iya kuboniswa kwaye, kwelinye icala, uhambo lwesixeko esine-decolonial luya kwenziwa ngokufanelekileyo. Isithili saseBerlin ukuhlola ubukoloniyali kunye Ukubonisa imbali yaseBerlin yokuchasana (2021: East, 2022: South, 2023 West , 2024 North). Iprogram yomnyhadala ijikeleziswa ngamagalelo omlomo (umzekelo, iingxoxo zephaneli, amanqaku aphambili, iindibano zocweyo, njl. njl.) kwakunye neefomathi zeqonga (umzekelo, umculo, ifilimu, imidlalo yethiyetha).

Stadttour
Stadttour